Arvonnan säännöt ja ehdot

 1. Järjestäjä
  Taksi Länsi-Suomi (jäljempänä ”TL” tai ”Järjestäjä”), Y-tunnus: 2860263-6
 2. Osallistumisoikeus
  Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.
 3. Kilpailuaika
  Arvontaan osallistuminen alkaa TI 5.7.2022 ja loppuu SU 24.7.2022.
 4. Osallistuminen
  Arvontaan voi osallistua kertomalla arvonnan postauksen kommenttikentässä kenen kanssa lähtisi Secto -ralliin.
 5. Palkinnon arvonta
  Voittaja arvotaan kilpailuaikana osallistuneiden keskuudesta. Voittajille arvotaan 2 x digitaalista Secto Rally –passia à 95€.
  Arvonta suoritetaan MA 25.7.2022
 6. Palkinto
  2 kappaletta Secto Rally – Bikers’ Pass (Collector’s Edition) passia arvoltaan 95€.
 7. Voittajat ja palkinnosta ilmoittaminen
  Voittaja arvotaan kohdassa 4 mainitulla tavalla osallistuneiden keskuudesta. Arvonnan suorittaa sisällöntuotantotiimi.
  Voittajalle ilmoitetaan voitosta sosiaalisen median pikaviestipalvelussa ja lippujen digitaalisen lunastuskoodin voittaja saa
  sähköpostitse.
 8. Palkinnon lunastaminen
  Voittajan tulee lunastaa lunastuskoodi 3 vuorokauden sisällä siitä, kun hänelle on ilmoitettu viestitse voitosta. Palkinnon voi
  lunastaa toimimalla ohjeiden mukaisesti.
 9. Palkintoa koskevat ehdot
  a. Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.
  b. Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.
  c. Voittaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka koituvat palkinnon vastaanottamisesta, ja kaikista muista
  palkintoon liittyvistä kuluista, joita ei ole mainittu kohdassa 6.
 10. Henkilötietojen käyttö
  Arvontaan osallistuminen edellyttää etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen antamista. Henkilötietoja ei käsitellä
  suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa
  https://www.taksilansisuomi.fi/tietosuojaseloste/ .
 11. Järjestäjän vastuu
  Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä arpajaisverosta.
  Järjestäjän vastuuvelvollisuus kilpailun osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai
  summaa. Kilpailun voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka
  väitetään koituvan kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.
  Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailuajan aikana ilmenevistä viallisista internet-yhteyksistä johtuvista teknisistä käyttöhäiriöistä
  (esimerkiksi palvelinten toimimattomuudesta).
 12. Muut ehdot
  Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Taksi Länsi-Suomen niiden nojalla tekemiä
  päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan TL:n ja muut arvontaan liittyvät kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun
  mukaisesti.
  Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Taksi Länsi-Suomesta
  riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Instagramin, Twitterin ja TikTokin käyttöehtoja ja sääntöjä.
  Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, TL:llä on oikeus hylätä osallistuminen
  ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua arvontaan.
  TL pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan ja sen sääntöihin.
  Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin, Twitterin tai TikTokin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity
  näihin tai muihin yhteisöpalveluihin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin, Twitterin ja
  TikTokin kaikista arvontaan koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
 13. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
  Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä.